Послуги психолога, психотерапевта, гіпнолога

 • 1

Інші види послуг психолога в Полтаві

 • Іпохондричний синдром

  Іпохондричний синдром

  Іпохондрія — неадекватне ставлення до свого здоров’я, постійний страх захворіти. Спостерігається при всіх невротичних розладах. Детальніше...
 • Астенія

  Астенія

  Астенія — нервово-психічна слабкість, що проявляється швидкою стомлюваністю, нервовим та фізичним виснаженням, нестійким настроєм. Детальніше...
 • Професійні дискинезії

  Професійні дискинезії

  Професійні дискінезії — функціональні порушення висококоординованих рухів. Відносяться до професійних неврозів. Детальніше...
 • Алергії

  Алергії

  Алергії — підвищена чутливість організму до зовнішніх подразників природного чи штучного походження. Детальніше...
 • Ранні токсикози вагітних

  Ранні токсикози вагітних

  Ранні токсикози вагітних — комплекс патологічних змін в організмі вагітної жінки протягом першого триместру. Найпоширенішим проявом раннього токсикозу є нудота блювота, яка поділяється на легку, Детальніше...
 • Предменструальний синдром

  Предменструальний синдром

  Передменструальний синдром — комплекс симптомів у жінок, що виникає за 2-10 діб до початку місячних і характеризується психоемоційними і соматичними розладами. Детальніше...
 • Енурез

  Енурез

  Енурез — нічне нетримання сечі. Досить поширене захворювання, особливо серед дітей і підлітків. Детальніше...
 • Психогенне безпліддя

  Психогенне безпліддя

  Психогенне безпліддя — це інфертильність, викликана психічним станом жінки, обумовленим порушеннями в роботі нервової та ендокринної систем, які є наслідками стресів. Детальніше...
 • 1


Робота психолога - це аналіз проблеми та вибір оптимального способу її вирішення

Людині буває важко самій зрозуміти всю різноманітність і мінливість власних почуттів, причин соматичних захворювань, психічних розладів. Тому прийнято звертатися до професіоналів — психотерапевтів чи психологів.

Надання психотерапевтичної чи психологічної допомоги полягає у проведенні консультацій та терапевтичного впливу з ціллю змінити нинішній стан на кращий.
Вже на першій зустрічі між психотерапевтом і клієнтом встановлюється контакт на свідомому та безсвідомому рівнях, клієнт відчуває себе більш спокійним, може розслабитись і розповісти про те, що його турбує. Досвідчений психотерапевт отримує від клієнта як вербальну, так і невербальну інформацію, потрібно вміти чути, а не тільки слухати, розуміти, що повідомляє тіло людини через пози, жести, погляд, інтонацію голосу, паузи в розмові, швидкість мови і т.д.

Використовувані методи

Психологія багатогранна, методів багато. Я використовую психоаналіз, гіпнотерапію, гіпноаналіз, казкотерапію, магічні ритуали та енергетичні техніки. Останні з перерахованих методів не можна віднести до наукової психології, але я сміливо експериментую в роботі, комбіную техніки. Маючи багаторічний досвід я маю і розкіш працювати так, як працюю я, не озираючись на підручники з психології, на “науково” чи “не науково”, “по правилах”, чи “не по правилах”, адже важливий не метод, а результат. Людині допомагає, і їй не важливо, як я цього досяг, метод забудеться, а результат залишиться.
Використання психоаналізу

Психоаналіз - напрямок психотерапії, розроблений З. Фрейдом і його учнями А. Адлером і К. Юнгом. Карл Юнг пішов далі свого вчителя, відкривши для науки архетипи колективного безсвідомого, дослідивши їх символізм. Засновником нео-фрейдизму вважається Е. Фромм.

Психоаналіз дозволяє людині “заглянути в темні глибини свого “Я”, зрозуміти структуру псіхе, взаємовідносини частин особистості, істинні причини формування рис характеру, поведінки, вибору місця народження і проживання, вибору професії, друзів, чоловіка/дружини, кількості шлюбів і т.п. В процесі роботи розширюється і посилюється свідомість і те, що було приховане в глибинах безсвідомої частини психіки, стає доступним для розуміння, аналізу і змін. Дослідження безсвідомого асоціюється з зануренням в темні глибини свого “Я”, тому психоаналіз вважається глибинною психологією. Клієнт бачить і розуміє взаємозв'язок між внутрішнім і зовнішнім світом, під дією психоаналізу змінюється внутрішній світ, що відображається в снах, а наслідком стає зміна зовнішнього світу, якості життя.

Цей метод найчастіше використовується при корекції розладів особистості (психопатій), але я застосовую його в випадках, коли у клієнта не розірваний емоційний зв’язок з дитячою сім’єю, а значить немає і дорослого життя (людина сприймає світ, реагує на події, на оточуючих по-дитячому, не може створити свою сім’ю, підтримувати довготривалі хороші стосунки з партнером, розлучається, кидає дітей, має проблеми з самореалізацією і т.п.). Процес психоаналізу - це розвиток особистості, це унікальна можливість швидко пройти через всі етапи психосексуального розвитку, через які людина не змогла пройти в дитинстві, юності внаслідок життєвих обставин, що склалися в її житті в той час.

Робота проводиться в свідомому стані клієнта. Це метод середньо- та довгострокової психотерапії. З.Фрейд називав сни “королівською дорогою до безсвідомого”, в роботі аналізуються сни, мрії, фантазії та асоціації клієнта, вивчаються та аналізуються символи, якими безсвідоме спілкується з свідомою частиною особистості.
Для того, щоб працювати цією технікою, психотерапевт повинен сам пройти повний курс особистого психоаналізу, вивчити мову безсвідомого, отримати практичний досвід аналізу снів, мрій, фантазій і асоціацій, вирішити свої проблеми, щоб не переносити їх на клієнта. Я пройшов повний курс психоаналізу під керівництвом свого Вчителя Литвиненко Володимира Івановича і продовжую самоаналіз кожного дня.

Гіпноз і гіпноаналіз

Усі знають про гіпноз, але не всі розуміють, як він використовується в психотерапії. Багато забобонів і страхів пов'язані з гіпнозом. Багато хто чув, що злочинці використовують гіпноз для власних цілей, що при гіпнозі ви нічого не пам’ятаєте, вас повністю контролює інша людина, що гіпнотизери показують фокуси, та інше. Все це не має ніякого відношення до використання гіпнозу для допомогти людям. В своїй роботі я використовую класичний (директивний), еріксонівський (не директивний) та елманівський (проміжний між двома першими) гіпноз в залежності від потреб.

Сам гіпнотичний стан - це весь спектр станів між легким розслабленням тіла і глибоким сном і добре відомий кожній людині. Ми частіше перебуваємо в трансі, ніж поза ним, питання лише в його глибині. Гіпноз можна образно порівнювати з анестезією в медицині: при місцевій анестезії проводяться легкі, а при загальній складні багатогодинні операції. Важлива не глибина гіпнозу, а та робота, яка проводиться в трансі.

Гіпноз особливо ефективний при:

 • Залежностях 
 • Неврозах
 • Психотравмах
 • Страхах, фобіях
 • Панічних атаках
 • Стресах та їх наслідках
 • Депресії
 • Нервовій напрузі
 • Хронічній втомі, втраті сил
 • Тривожних станах
  Нав'язливих думках та діях
  • Функціональних сексуальних розладах
  Розладах сну
  • Психосоматичних захворюваннях
  • Порушеннях харчової поведінки
  Алергіях

  Навіть сам стан трансу може покращити самопочуття клієнта, а в поєднанні із спеціальними психотерапевтичними техніками це дійсно потужний інструмент.
  В роботі я використовую гіпносугестію (навіювання) та катарсіс (очищення). Гіпноаналіз — надзвичайно ефективна техніка, з її допомогою за 1-10 сеансів можна вирішити корінні проблеми клієнта, допомогти позбутися негативних почуттів, які є першопричиною психічних розладів, соматичних захворювань, неприємностей в житті та відносинах з людьми. Застосування гіпнозу зменшує тривалість психотерапії з кількох років до кількох тижнів, а то і кількох сеансів.

Казкотерапія

Казка, міф це народна творчість, в ній і мудра порада, і висміювання чиєїсь поведінки, геройські вчинки, почуття, моделі поведінки, норми і правила прийняті в суспільстві. Діючими особами можуть бути люди, тварини, птахи, сили природи, предмети. Казки розповідають дітям, вони ідентифікують себе з героєм розповіді, переймають риси характеру, моделі поведінки, мудрість. Я дещо змінюю відомі казки, або пишу спеціальні (психотерапевтичні) для вирішення конкретного питання клієнта і розповідаю казку в гіпнозі. В текст включаю еріксонівські або прямі навіювання, метафори. Використовую в роботі з дітьми і дорослими. На дорослих діє так само ефективно, як і на дітей — міняється життя.

Магія і ритуали - це найдавніший спосіб надання психологічної допомоги.

Ритуал - це архаїчна, а отже, непохитна частина нашої культури, це традиція, жорстко вплетена в моделі поведінки сучасної людини, це норми та цінності суспільства. Ритуали присутні у всіх народів нашої планети.

Ритуал це установлена послідовність певних дій з ціллю досягнення якогось результату. Ритуали бувають світські, вони відображають зв’язок особи з соціальною групою, суспільством. Релігійні ритуали — послідовність дій, які проводяться в релігійних громадах, церквах і пов’язані з служінням якомусь божеству, силі і мають мету отримати від божества, вищих сил прихильність, допомогу і захист. Магічні ритуали це теж послідовність дій з ціллю досягнення конкретного результату шляхом впливу на об’єкти через дії і знаки. У примітивному суспільстві, перед тим, як виконувати будь-які необхідні дії, наприклад, відправитись на полювання, люди проводили відповідний ритуал. Вони символічно «вбивали» намальовану на землі тварину. Ритуал допомагав їм налаштуватися на успіх полювання, повірити в його результативність, долати страхи перед небезпеками, на які наражались первісні люди за межами свого поселення.

Шаманізм є найдавнішою професією на Землі. Шаман і його помічники були (а подекуди і є) охоронцями традицій і ритуалів. По суті шаман це психотерапевт для свого народу.

У кожній сучасній людині живе людина доісторичних часів, потреба в ритуалах була, є і буде, як потреба у вірі. Незважаючи на технічний прогрес стародавня людина не зникне в сучасній. Я не міг пройти повз таке різноманіття готових, відпрацьованих поколіннями шаманів, знахарів, чаклунів, перевірених тисячолітнім досвідом використання психотерапевтичних технік.

Енергетичні методи

У моєму арсеналі кілька енергетичних технік, запозичених з різних практик. Вони мають свої конкретні цілі. Використовую їх рідко, і лише тоді, коли не підходять інші техніки. Їх назв і суті я не розголошую.